Магнитен резонанс


В основата на този метод е по-силен ефект на магнитното поле на водородните атоми в човешки тъкани. Активираните магнит атома изготвя съответните електрически сигнали, които след това се записват инструменти и образуват изображение.

MRI позволява да се открият много фини промени в структурата на човешките органи, почти не са открити от други средства, осигурява триизмерни изображения и няма йонизиращо лъчение.

Методът се използва обикновено в тези пациенти, за които всички предишни проучвания не са помогнали да се установи напълно диагнозата. Обикновено, този тумор на бъбреците, пикочния мехур, простатата.


Моля, имайте предвид, че изследвания с магнитен резонанс са скъпи и ги използват за специални причини.