Компютърна томография на бъбреците


При нормална рентгенов лъч преминава през човешкото тяло, и изображението се записва на филм. CT тънък лъч наблюдение заловен няколко приемници под различни ъгли. С помощта на компютър проведе поредица от последователни измервания, анализират и публикуват под формата на напречното сечение на тялото.

Компютърна томография се използва главно в диагностиката на тумори на бъбреците, надбъбречните, и да се оцени неговото местоположение, размер на тумора се разпространява в околната тъкан, наличието на метастази в лимфните възли, и диагностика на различни заболявания.