Ежедневно следене на кръвното налягане


Ежедневно проследяване на кръвното налягане осигурява важна информация за ежедневна вариабилност (колебания) на кръвното налягане, за да се прецени адекватността и еднородността на ефекта на наркотици. Ежедневно проследяване на кръвното налягане се предвижда регистрация на кръвното налягане, на интервали от 15 минути в следобедните часове и 30 минути през нощта. Очакваните нормални стойности на ден кръвното налягане представляват 135/85 мм живачен стълб, 120/70 мм живачен стълб през нощта степента на понижение на кръвното налягане през нощта 10-20%.


Ситуации, при които прилагането на ежедневно наблюдение на кръвното налягане е най-подходящият:

    - отбелязани колебания в кръвното налягане по различно време на деня;
    - хипертония, стабилна (резистентни) към лекарства.