Тест на кортикотропин


Проба от кортикотропин използва за диагностициране на дисфункция на кората на надбъбречната жлеза при ниска или нормална уринарна 17-KS и 17-ACS с нормално или съдържанието на глюкокортикоидите в кръвта. Тестът се основава на факта, че въвеждането на кортикотропин стимулира секрецията на кортикостероиди надбъбречната кора, определена чрез увеличаване на пикочния 17-KS и 17-ACS, както и увеличаването на съдържанието на глюкокортикоиди в кръвта.

Пробата се състои от 40 IU интрамускулно кортикотропин продължение на 2 дни. Преди изпитването, след 1 и 2 дни след приложение на кортикотропин повторение изследване на функцията на кората на надбъбречните жлези. Ако първия ден след прилагане на кортикотропин екскреция на 17 KS и 17-ACS увеличава около 2 пъти, а на следващия ден е по-нататъшно увеличаване, пробата се оценява като положителен, което показва, че генезиса на хипофизата патология. При липса на промени смята за отрицателен тест (първична лезия на надбъбречните жлези). Също така, се оценява резерви кората на надбъбречните жлези, че ако съдържанието на 17-ACS увеличавайки по-малко от 2 пъти, следователно, не са достатъчни резерви.