Алгоритъм за диагностика и лечение на имунологичен инфертилитет


Успехът в лечението на имунологичен инфертилитет зависи от правилното и навременно диагностициране. Диагностицирането на причината за безплодието се изпълнява стъпка по стъпка:

1. MAR-тест (Ig G и Ig A)

 • 50% - не имунологични причини за стерилитет
 • 50% - имунологичен безплодие

2. Проверка на жените - съвокупление тест (PCT)

 • Положителен - имунологични не причинява
 • Negative - имунологичен инфертилитет

3. Test Kurtsroka-Miller (penetratsionnyy тест)

 • Положителен - имунологични не причинява
 • Negative - мъжки фактор за стерилитет

4. Тест Buvo-Palmer (кръстосано изпитване penetratsionnyy)


 • Патология на двамата съпрузи
 • Патология на жена
 • Неспособността на сперма

4. установяване и премахване на възможните причини (инфекции, варикоцеле, ...)
5. Оценка на сперма

 • Normozoospermiya = YOSM серия 3-4
 • Patozoospermyya = 2-3 ICSI цикъла при липса на бременност - допълнителни двойки изпит.