Exophthalmia Exophthalmos


Exophthalmia може да бъде наследствена черта на структурата на лицето и израз на базедова болест. Ако има базедова болест, в допълнение към exophthalmia ще бъдат маркирани, и други прояви на болестта, и първото увеличение в размер на щитовидната жлеза.