Blackout


Епизоди Blackout често наблюдавани в брадикардия (рядко пулс) и са свързани с недостатъчно кръвоснабдяване на мозъка. Тези епизоди често са придружени от чувство "рязък прилив на топлина в главата", "гадене",