Heartbeat


Внезапната поява на сърцебиене ("Сърцето zatripotilo" или "като намалява машина") Без видима причина, последвано от същия внезапно прекратяване типично за надкамерни (надкамерни) тахикардии, предсърдно мъждене. Ако неправилен сърдечен ритъм,"разкъсан" ("След това бързо, а след това се забави") Ви атакуват съмнение за поява на предсърдно мъждене (ПМ).