Прекъсване на сърцето


Чувство периодични издания "недостатъчност на сърцето", "Revolutions сърцето", "сърцето се намалява еднакво, после като че ли да се препъва" - Характерно за предсърдно и камерна аритмия, предсърдно мъждене (ПМ).