Cryodestruction


Cryodestruction

Cryodestruction - преработка ерозия ниски температури, на която увреденото цервикални замразени до здрава тъкан.